Rošťandy! Jak prostřednictvím her upevnit kolektiv...

Teambuildingové hry

Ty se do toho nepleť! - Udělejte to, jak říkám já! - Proč to máme dělat takhle? - Poslouchá mě tady vůbec někdo? - atd. atd. atd. Vždy, když má pracovat společně skupina více než jednoho člověka, je velmi důležité, aby tito lidé pracovali jako tým. Existuje mnoho důvodů a příčin, proč kolektiv nefunguje, někdy snahu o týmovou práci ničí několik lidí, nebo třeba dokonce jen jeden jediný člověk. V takových chvílích je nutné kolektiv posílit. Ideálně tak, aby poté lidé pracovali jako tým.
A opět zde nabízíme několik her jako první pomoc. Jsou určené pro různě silné kolektivy, ale všechny se snaží kolektiv posílit tím, že pokud lidé nepracují spolu, nemohou dosáhnout cíle. Za většinu her můžete asi očekávat jako první odezvu negativní reakce, ale lidé obvykle za chvíli pochopí smysl té či oné hry.
Upozornění: Většina těchto her má smysl, pokud účastníci neznají podstatu dosažení cíle. Tato stránka by tedy měla zajímat hlavně ty, kteří se akcí účastní jako organizátoři, připravují program apod.
1 + 2 + 3 = 20
Stručný přehled Podrobnější popis
Počet lidí Kolik chcete (čím míň, tím líp (-> tím bude větší zábava a hlavně shon), ale naprosté minimum pro splnění úkolu jsou 3 lidé) + 2, kteří se neúčastní přímo. 2 lidé vezmou každý jeden konec svázaných švihadel a postaví se tak, aby mohli společně švihat švihadlem, pod kterým musí být schopná proběhnout trojice lidí. Ostatním účastníkům se sdělí, že název hry je "1 + 2 + 3 = 20" a že mají dosáhnout cíle. Lidé, kteří drží švihadlo, jím začnou švihat - třikrát švihnou, pokud ostatní do té doby nesplní momentální krok hry, pustí švihadlo na zem.
A teď k onomu úkolu hry. Účastníci mají pod švihadlem probíhat tak, že proběhne jeden člověk, pak proběhne dvojice, poté proběhne trojice a pak běží zase jeden člověk. Celkem musí pod švihadlem proběhnout dvacetkrát.
Pro pouštění švihadla to tedy znamená, že např. po začátku se max. třikrát švihne švihadlem - pokud do té doby pod švihadlem nikdo neproběhne (nebo proběhne víc než 1 člověk), švihadlo se pouští. Jakmile proběhne jeden člověk, čeká se na proběhnutí dvojice (opět mají max. 3 švihnutí, pak se švihadlo pouští). Po dvacátém proběhnutí (dvacátá probíhá dvojice) se švihadlo pouští a cíl hry je dosažen.
Časová náročnost Podle toho, jak silný je kolektiv, jak aktivní jsou účastníci a jak dobře umí dedukovat + trochu jaké mají štěstí.
(Pokud chcete, můžete stanovit časový limit. Pro zajímavost, my to hráli něco přes hodinu)
Čas nutný na přípravu Prakticky nulový
Příprava Není nutná
Pomůcky Švihadlo, raději dvě svázaná. Potřebný je dostatečný prostor na roztažení švihadel a na pobíhání kolem.
Úkol Splnit zadání: 1 + 2 + 3 = 20
Poznámka: -


Elektrika
Stručný přehled Podrobnější popis
Počet lidí Kolik chcete (tedy přiměřeně ^^). V rámci přípravy se natáhne provaz ve výšce cca 1 metr mezi dva pevné - zdůrazňuji pevné - body, např. dva stromy a pevně se uváže. Tím se vytvoří "elektrické vedení".
Všichni účastníci se postaví na jednu stranu "vedení". Jejich úkolem je dostat všechny členy týmu na druhou stranu, ideálně bez jakéhokoli dotyku "vedení". Platí přísný zákaz překonávání "vedení" pokusy o přeskočení provazu, kdy jeden člověk skáče a nikdo mu nijak nepomáhá! Takovýto pokus by mohl velmi snadno skončit vážným zraněním a i když můžete důvěřovat účastníkům, že by provaz skutečně přeskočili, neriskujte to! Náhoda je blbec, zákon schválnosti se obvykle naplní... a koneckonců, oni mají posílit kolektiv, ne své gymnastické schopnosti.
Kdokoli se jakýmkoli způsobem dotkne "vedení", 'zkamení' a nesmí se vůbec hýbat. Přesto se stále musí dostat na druhou strany.
Triky, jak se přes "vedení" dostat: První, a obvykle i druhý člověk si musí na někoho stoupnout (ideálně na 'stoličku', kdy se jeden člověk postaví na všechny čtyři a druhý si mu vleze na záda, ačkoli využít se dají i např. stupátka ze spletených rukou a různé další možnosti), opřít se o ramena dalšího člověka a pak provaz přeskočit.
Další lidé si opět stoupají na zbývající, opírají se ovšem o ty, kteří se již dostali na druhou stranu. Ti jim také mohou případně pomoci, např. je místo skákání víceméně přenést.
Předposlední člověk si musí stoupnout právě na 'stupátko' vytvořené propletením rukou posledního, určitým způsobem ho (posledního) obejmout a nechat se přenést ostatními, kteří již jsou za "vedením".
Poslední by měl být menší, lehký člověk. Někdo, kdo už je na druhé straně, se pro něj natáhne a vytvoří za ním určitou oporu. O ni se poslední opře rameny a přenese na ní větší část své váhy. Další člověk ho pak chytí za nohy a společně posledního přenesou.
Ty, kteří se nemohou pohnout, je nejlepší si jednoduše podávat jako balíky zboží (pozor, neházet s nimi x) ) a to v době, kdy jsou na obou stranách alespoň čtyři lidi. Když není dostatek lidí, tak přibližně tehdy, kdy je na druhé straně polovina účastníků.
Časová náročnost Opět podle kolektivu a schopnosti kolektivu spolupracovat.
Čas nutný na přípravu Několik minut (5-10)
Příprava Natažení "vedení" - uvázání provazu mezi dva pevné body
Pomůcky Provaz, prostor
Úkol Dostat všechny členy týmu přes "vedení" aniž by se ho kdokoli dotkl
Poznámka: Zakázat skoky jednotlivců bez pomoci je skutečně žádoucí (o výjimce se dá uvažovat v tělocvičně, kde by na druhé straně "vedení" byla duchna, ale tam se tato hra většinou nehraje...) s ohledem na riziko zranění, a to i poměrně vážných.


Zpět na Hry - Spolu - Úvodní stránku